Konopie indyjskie w leczeniu choroby Alzheimera

Opublikowane

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera należy do najcięższych i najtrudniej leczących się schorzeń. Dotyka mózg i polega na wytwarzaniu w nim tak zwanego agresywnego białka, które stopniowo wyniszcza połączenia między neuronami. Powszechnie wiadomo, że od stanu tych połączeń i ich ilości zależą możliwości naszego mózgu, tym samym nasze. Niszczenie połączeń międzykomórkowych pozbawia człowieka wielu funkcji fizycznych i psychicznych. Choroba Alzheimera zaczyna się najczęściej po sześćdziesiątym roku życia, choć zdarza się i wcześniej. Pierwszymi objawami choroby są chwilowe zaniki pamięci, które chora osoba stara się ukryć przed najbliższymi. Nagle nie pamięta jak coś się nazywa, nie może sobie przypomnieć co miała zrobić, nie potrafi określić gdzie włożyła jakiś przedmiot itp. Tego typu zaburzenia pamięci zdarzają się coraz częściej i dotyczą coraz liczniejszych sytuacji. Choroba Alzheimera ma charakter postępujący. Pod koniec osoba chora nie pamięta podstawowych informacji na swój temat. Nie potrafi też nazywać przedmiotów, którymi jest otoczona. Nie pamięta imion najbliższych i przestaje ich poznawać. Nie potrafi wykonywać najprostszych czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie się, mycie, przygotowywanie posiłków. Traci orientacje w otoczeniu. Boi się wychodzić, a nawet gubi się we własnym mieszkaniu. Postępujący i degeneracyjny charakter choroby sprawia, że świat medyczny wciąż poszukuje sposobu na jej zatrzymanie.

Leczenie chorych na chorobę Alzheimera

Leczenie chorych na chorobę Alzheimera jest bardzo trudne i wymaga zaangażowania bardzo wielu osób. Niezbędna jest systematyczna kontrola lekarska, pomoc neurologiczna i psychologiczna. Rodzina chorego musi aktywnie angażować się w umożliwianie mu jak najlepszego funkcjonowania. W początkowej fazie choroby pomocne jest oznaczanie przy pomocy napisów różnych przedmiotów. Można też wieszać obrazkowe instrukcje na przykład gotowania ulubionej zupy lub prania. Wszystko to pomaga na etapie, gdy chory jeszcze rozpoznaje tekst i odczytuje obrazki. Naukowcy wiedzą już, że choroba Alzheimera dotyczy neuroprzekaźników, czyli substancji chemicznych wytwarzanych przez mózg. Właśnie dlatego chorym podaje się leki wzmagające wytwarzanie potrzebnych neuroprzekaźników, na przykład dopaminy.

Konopie w leczeniu choroby Alzheimera

Istnieją badania naukowe potwierdzające, że substancje aktywne obecne w konopiach mogą przeciwdziałać gromadzeniu się agresywnych białek w mózgu i tworzeniu czopów zatykających połączenia międzyneuronalne. Przeciwko powstawaniu plaków i splątek neurofibrynalnych działają dwa związki aktywne zawarte w konopiach, a są nimi THC i CBD. Badania te dają wiele nadziei, ale do wykorzystania ich jest jeszcze daleka droga, ponieważ opisane w nich eksperymenty wykonywano póki co jedynie na myszach.

Sprawdź również https://goldseeds.pl/