Konopie indyjskie w leczeniu autyzmu

Opublikowane

Czym jest autyzm?

Autyzm, to słowo, które na dobre weszło już do powszechnego użytku. Osobom nie mającym specjalistycznej wiedzy na ten temat, autyzm kojarzy się z odizolowaniem i niechęcią do nawiązywania kontaktów społecznych. Skojarzenie jest właściwe, choć oczywiście nie wyjaśnia istoty problemu. Faktycznie, osoby z autyzmem żyją jakby w swoim świecie. Trudno się z nimi porozumieć i odnosi się wrażenie, że są wrogo nastawione do otoczenia. Osoby z autyzmem mogą wydawać się dziwne, ponieważ odbierają rzeczywistość inaczej niż my. Tym samym, inaczej na nią reagują. Autyzm objawia się głównie problemami z mówieniem, nawiązywaniem relacji społecznych i nieadekwatnymi reakcjami na bodźce zewnętrzne. Reakcje te nie biorą się znikąd. Są skutkiem tego, że wrażenia zmysłowe odbierane są zbyt mocno lub zbyt słabo. Autyzm pojawia się do trzeciego roku życia. Pierwszymi jego oznakami są brak właściwych reakcji na bliski kontakt z rodzicami, brak rozwoju mowy, ogólne opóźnienie rozwoju.

Leczenia autyzmu

Autyzmu nie da się cofnąć, ale można zapobiec rozwojowi wielu nieprawidłowości, ubiegając je stosowaniem odpowiedniej terapii. W zależności od potrzeby, dziecko z autyzmem leczone jest w swoim środowisku lub w ośrodku specjalistycznym. Leczenie autyzmu jest wielotorowe i kompleksowe. Wymaga współpracy wielu specjalistów, takich jak neurolog, psycholog, pediatra, logopeda, rehabilitant i pedagog. Bardzo często niezbędna jest terapia integracji sensorycznej. Terapie ta ma na celu przywrócić prawidłowy odbiór wrażeń pochodzących ze zmysłu dotyku, równowagi i propriocepcji. Wiele dzieci z autyzmem uczy się w szkołach integracyjnych. Wymagają one stałej pomocy nauczyciela mającego odpowiednie przygotowanie i wiedzę.

Leczenie autyzmu przy pomocy konopi

Leczenie konopiami różnych dolegliwości cieszy się zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i lekarzy. Nic więc dziwnego, że ci ostatni zastanawiają się też nad tym, czy konopie mogą pomóc w leczeniu autyzmu. Badania nad wpływem konopi na samopoczucie, reakcje i zachowania osób z autyzmem przeprowadzono w Instytucie Badawczym Autyzmu – ARI. W wyniku badań stwierdzono, że podawanie kontrolowanych ilości konopi zmniejsza występowanie niepożądanych reakcji i zachowań, takich jak lęk, agresja kierowana na otoczenie, i autodestrukcja.